Veleposlaništvo RS Canberra /Konzularne informacije /Zdravstveno varstvo /

Sporazum o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Slovenijo in Avstralijo


Sporazum je v veljavi že od leta 2011 in omogoča upravičenim osebam ene pogodbenice, ki bodo začasno na ozemlju druge pogodbenice, uporabljati nujne zdravstvene storitve pod enakimi pogoji, kot veljajo za osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, oziroma prebivalce Avstralije, kadar bodo na ozemlju druge pogodbenice.
(https://www.uradni-list.si/1/content?id=102519)

Slovenski javni zdravstveni zavod je za avstralske državljane dolžan vsakokrat preveriti veljavnost Medicare kartice in identificirati osebo (npr. s potnim listom) ter zabeležiti datum, do katerega bo oseba začasno bivala v Sloveniji. Fotokopije listin se zadržijo za potrebe morebitnih reklamacij obračunov s strani avstralskih zavarovalnic.

Informacije, ki zadevajo izvajanje Sporazuma ter načine uveljavljanja zdravstvenih storitev so navedene na spletnih straneh Zavoda (http://www.zzzs.si/)

Pristojna za izvajanje sporazuma sta Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Kontaktni osebi na operativni ravni (for operational issues) sta:

Mr Klemen Ganziti, Director of Field for Arranging of Insurances and International Health Insurance,
Health Insurance Institute of Slovenia
Address: Miklošičeva 24, SI - 1507 Ljubljana,
Phone: +386 1 30 77 284
Fax.: +386 1 43 13 245
E-mail: Klemen.Ganziti(at)zzzs.si
www.zzzs.si

Ms Eva Godina, Senior Advisor 
Health Insurance Institute of Slovenia
Address: Miklošičeva cesta 24, SI 1507 Ljubljana, Slovenia
Phone:: + 38 61 30 77 311
Fax.: + 38 61 43 13 245
E-mail: eva.godina(at)zzzs.si
www.zzzs.si