Veleposlaništvo RS Canberra /Akademsko združenje /

SLOVENSKO AVSTRALSKO AKADEMSKO DRUŠTVO (SAAA)

 

Slovensko avstralsko akademsko društvo, v angleščini Slovenian Australian Academic Association Incorporated (v nadaljevanju SAAA), je bilo formalno ustanovljeno 25. maja 2015 v Melbournu v državi Viktoriji v Avstraliji na pobudo Veleposlaništva Republike Slovenije v Canberri in lokalne skupnosti v Avstraliji. SAAA je bilo javnosti prvič predstavljeno na javnem dogodku ob obisku g. Gorazda Žmavca, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu ‘Slovensko podjetništvo v Avstraliji?‘ (‘Slovenian Business in Australia?‘), 19. junija 2015 v Centru Evopske unije (European Union Centre) na Univerzi RMIT v Melbournu (sliki 1 in 2).

 

Slika 1 (levo): avtor fotografije: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Slika 2 (desno): avtor fotografije: The RMIT EU Centre.

Namen
Namen SAAA je krepiti akademsko in akademsko-poslovno sodelovanje med Slovenijo in Avstralijo, Evropsko unijo, Jugovzhodno Evropo in Jugovzhodno Azijo.

Vizija
SAAA bo glavna povezovalna točka med slovenskimi in avstralskimi akademskimi ustanovami v Sloveniji in Avstraliji ter v okviru Evropske unije, Jugovzhodne Evrope in Jugovzhodne Azije.

Poslanstvo
SAAA bo:
- vključevalo Slovence iz katerekoli države in na vseh ravneh izobraževanja (primarno, sekundarno in terciarno);
- zagotovilo platformo za razvoj, razširitev in okrepitev vodstvennih in upravljavskih sposobnosti članov;
- prepoznalo in opredelilo sodelovanje in usposabljanje za slovenske Avstralce in Slovence z namenom, da postanejo vodje in menedžerji v izobraževalnih, poslovnih, vladnih in nevladnih sektorjih;
- vključevalo slovenske izseljence po vsem svetu.
Za uresničitev poslanstva SAAA tesno sodeluje s Slovensko avstralsko gospodarsko zbornico (Slovenian Australian Chamber of Commerce), z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Canberri in z Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ob tem je začela aktivno sodelovati z lokalnimi društvi in univerzami v Avstraliji, preko katerih pridobiva podporo in bazo članstev.

Facebook stran: https://www.facebook.com/SlovenianAustralianAcademicAssociation/

Facebook skupina: https://www.facebook.com/groups/SlovenianAustralianAcademicAssociation/ 

Slika 3: Srečanje SAAA, Melbourne, 13 februar 2016. Udeleženci: Neza Muzic de Vries, Robert Walters, Josephine Lang, Katarina Persic, Draga Gelt, Manca Ogrizek in Kaja Antlej.