Veleposlaništvo RS Canberra /Novice /
01.07.2016  

PRIPOROČILA XVI. VSESLOVENSKEGA SREČANJA Z DNE 30.6.2016

Udeleženci XVI. Vseslovenskega srečanja, ki je potekalo 30.6.2016 v Državnem zboru, pozivajo k uresničitvi priporočil XV. Vseslovenskega srečanja.

Udeleženci XV. Vseslovenskega srečanja, ki je potekalo 2. Julija 2015 v Državnem zboru so oblikovali naslednja priporočila oz. ugotovitve:

- Naj se pri oblikovanju in implementaciji strategij, politik in ukrepov, ki izhajajo iz Zakona o odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja, vključi Slovence zunaj meja RS, še zlasti uspešne znanstvenike, podjetnike in umetnike.

- Za spodbujanje prenosa znanja Slovencev zunaj meja RS so potrebne analitične podlage: treba je identificirati uspešne Slovence v tujini, ki so pripravljeni sodelovati z RS, proučiti njihov interes za vključevanje v razvoj RS in oceniti uspešnost dosedanjih mehanizmov tovrstnega vključevanja ter jih po potrebi nagraditi.

- Oblikovanje trajnostnih strategij, posebno na področju gospodarstva in mladine, da se okrepi vez med matično domovino in Slovenci v sosednjih državah in po svetu. Vlado RS pozivajo, da ustvari ugodno poslovno okolje, da bodo zainteresirani poslovneži lažje sodelovali z RS ali z njo okrepili poslovno sodelovanje. Pri tem naj se zlasti spodbuja vlaganja slovenskih malih in srednjih podjetji v obmejna območja z namenom poglabljanja in sodelovanja ter krepitve slovenske identitete.

- Ustanavljanje razvojnih agencij za krepitev gospodarske osnove slovenske narodne skupnosti, tudi s pomočjo EU skladov.

- Tudi slovenske zamejske kmetijske organizacije in AGRASLOMAK imajo pomembno vlogo pri utrjevanju slovenske narodne skupnosti zunaj meja RS. Kmetije v slovenski lasti na omenjenem območju pa so zelo pomembne pri ohranjanju identitete slovenske narodne skupnosti.

- Slovenski narodni skupnosti v sosednjih državah in po svetu naj se nameni posebno pozornost, saj bo le tako lahko v celoti zaživel slovenski kulturni prostor. Problematika Slovencev zunaj meja RS naj se ustrezno vključi v učne programe, da se spodbuja strokovne ekskurzije in študijske izmenjave na območja, kjer živi slovenska narodna skupnost, in da se še naprej v čim večji meri organizira tečaje slovenskega jezika, kulture in umetnosti v državah, kjer živi slovenska narodna skupnost.

- Poglobi naj se sodelovanje med vladnimi in nevladnimi institucijami, ki se ukvarjajo s slovensko skupnostjo zunaj meja RS, in ga sistematizira. Spodbuja naj se odprtje t.i. Slovenskih hiš oz. centrov delovanja Slovencev.