Veleposlaništvo RS Canberra /Novice /
11.09.2020  

lnformacija o poteku začasnega naslova v tujini

Vse posameznike, ki so se v tujino začasno odselili pred 13.8.2017 in so pred tem datumom tudi prijavili začasen odhod z območja Republike Slovenije oziroma prijavili začasen naslov v tujino, ki ga kasneje niso spreminjali, obveščamo, da je začasna prijava na tem naslovu po uradni dolžnosti prenehala z dnem 13.8.2020. 

Po spremembi Zakona o prijavi prebivališča v letu 2016 namreč velja, da začasen naslov v tujini velja največ 4 leta. Če posameznik na tem naslovu še vedno začasno prebiva, mora prijavo podaljšati. Če pa narava njegovega prebivanja v tujini preide iz začasne v stalno, je dolžan prijaviti stalni naslov. 

Hkrati velja, da je posameznik, ki v tujini prebiva stalno ali začasno, dolžan sporočiti tudi vsako spremembo naslova.  

Prijavna obveznost se lahko izvede na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, zato Državljane Republike Slovenije v Avstraliji pozivamo, da se za urejanje zadev obrnejo na Veleposlaništvo RS v Canberri.  

Posamezniki, ki imajo veljavno digitalno kvalificirano potrdilo, lahko prijavo urejajo tudi elektronsko, preko portala e-uprava na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/selitev-prijava-odjava-prebivalisca.html

Na navedeni spletni strani so dosegljive tudi podrobnejše informacije v zvezi s prijavo prebivališča.